Đam mỹ yêu thích.

353D6BB8-136C-4AF8-B2D4-DD3F1C75445B

Tổng hợp đam mỹ yêu thích

( Updating… )

1930 | Triệt Dạ Lưu Hương

Khúc đồng dao không tên | Tử Lăng

Bán lộ cầm quân | Lăng Báo Tư

Ân, không sao cả | Bò cạp ôn nhu

Tàn tồn | Đoạn Loạn

Hổ nô | Tiểu Thập Tứ

Tuyệt Kiếm Lộng Phong | Ma Yên

Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ | Thiên Thiên Thiên Tầm

Ma vương ta muốn công ngươi | Quỷ Thiên Tài/Yến Tử Tà

Đạp tuyết tầm mai | Mộc Vũ Linh Âm

Ràng buộc | Ninh Mông Hoả Diệm

Niết bàn chi khuynh phúc | Tiểu Trư Tước

Mạch thượng hoa khai | Hắc Bạch Kiếm Yêu

Công tử nhà giàu lấy kiều lang | Linh Thủy

Thiến nam u hồn | Mê Dương

Quân túy trần hương | Thụy Giả

Huých tường | Mê Dương

Diệp Gia | Triệt Dạ Lưu Hương

Kiếm Vũ Cuồng Long [ Thử Miêu ] | Ma Yên

Tịnh phi dương quang | Phong Lộng

Kim Tiền Bang | Nhan Lương Vũ

Phù dâu | Yêu Khuyết

Sôi trào | Huỳnh Dạ

Ngoạn vật thế gia | Phong Lộng

7 ngày | CXS

Vô ái song tử | Hà Lộ Nguyệt

Một đời chỉ một lần yêu | Huỳnh Dạ

Bất luân chi luyến | Bắc Xuyên Tú Hoành

Hoan nghênh lai đáo trạch nam chi gia | Ngã đích tiểu Q

Vợ mới của bố ở nhà đối diện | Đỗ Tử Đằng

Tuyệt sắc quốc sư 2 | Mê Dương

Thanh Bình Kết Lục | Phong Duy

Hoàn khố | Công tử Hoan Hỉ

Kết tóc | Diễm Cừ

Tiểu tư | Tiểu Hoàn

Đoạn tình kết | Thập Thế

Trà duyên | Cảnh Du Nhiên

Thị tẩm tướng quân | Lăng Báo Tư

Quân vương | Duật Kiều

Vong ưu | Cô Quang Tàn Chiếu

Tiểu Lâu Thính Vũ | Thập Thế

Yêu Straight | Thiên Không

Tìm về thân ái | Tử Thố

Thâu long hoán phụng | Tiêu

Sa lạp & Sa lậu | Bùi Lễ

Tuyết táng chi ái | Thiên Tuyết Táng Ái

Ngày hôm qua | Phong Lộng

Dẫn ly tôn | Tuỳ Phong Phi

Tình địch | Lăng Bộ Nhược Anh

Vong hoan | Ngọc Ẩn

Hôn nhân tạm được | Huỳnh Dạ

Tình yêu của đau dạ dày | Điệp Chi Linh

Ta là mèo con không phải hổ | Thanh Ninh

Toả tình | Phiền Lạc

Phong cuồng đích mộc đầu | Bảo Ngư

Tuyệt sắc nô bộc | Ếch vứt bỏ sai lầm

Mạo bài tân nương | Tử Nguyệt

Sử thượng tối cường đích tiểu thụ | Ám Dục

Lưỡng trọng thiên | Nguyệt Bội Hoàn

Tuyệt sắc quốc sư | Mê Dương

Phùng Xuân | Cần Thái Hương Kiền

Trọng sinh chi tiểu gia bất tý hậu | Bích Thủy Mai Lạc

Cùng miêu mễ H ba ! | Thiên Nhất

Đông Tây | Triêu Vụ Vân Tịch

Thuần linh thời đại | Bạch Vân

Nhất võng khuynh tâm | Donggua1986

Lãnh nô nhi | Hương Phẩm Tử Hồ

Gia hữu Tiểu Tiện | Ngã Đích Tiểu Q

Đông Phương Bất Bại chi Liên ái Đông Phương | Thập Thế

Dạ đoạn huyền | Kết Kết

Phì thê phi thất | Bách Quỷ Dạ Hành

Ái thượng mỹ nam quản gia | APPLE

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi | Sư Cắng

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta | Lưu Tự

Trạm xe buýt lãng mạn | Lâm Tử Tự

Nhân thú loạn | Mộc Hi

Thân ái đích, đại ca | Lịch Tiểu

Kế phụ | Ô Mông Tiểu Yến

Tuỳ ái trầm luân | Thiên Nhai Khách

Tố trung tình chi hồ y tiểu bảo bối | Mặc Thanh

Đông Phương Bất Bại chi noãn dương

Kiển | 65430

Si nô nhi | Hương Phẩm Tử Hồ

Ách nô | Hương Phẩm Tử Hồ

Ca ca luyến nhân | Miểu Diễm

Kỵ sĩ diệt vong |  Nhu の Thiên Vũ

Hoạ thuỷ | Lăng Báo Tư

Song tu | Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Hoa Nguyệt Ngân | Phạm Thiên

Khiếp vô tình | Lê Hoa Yên Vũ

Xuy Sầu | Cô Quang Tàn Chiếu

Thiên Tứ Kỳ Duyên | Tự Băng Tự Thủy

Tàng Kiều | Đạo Hành Thanh Thiển

Xuân hoa thu nguyệt liễu bất liễu | Quyền Vân

Cô Nhiên Tuỳ Phong | Neleta

Thế giới chi môn | Du Du Tiên

Nhà có Tiểu Ngốc | Ngã Đích Tiểu Q

Ân, ngươi là Hoàng Thượng | Tử Lăng [ Danmei Việt ]

Chỉ diên | Phong Khởi Liên Y [ Die link ]

Tinh Ấn online | Thính Khanh Nhất Ngữ

Lễ tình nhân đáng sợ | Hàn Nguyệt

Quân mạc vũ | Mỗ Tại Tư

Ma khóc nhè | Hiên Viên Huyền

Huynh hữu đệ cung Q1 & Q2 & Q3| Lam Lâm

Sửu nhi | Kỳ Lân Ngọc

Nhiệt độ cơ thể | Khôi Lỗi Ngẫu Sư

Độc Bộ Thiên Hạ | Vu Yên La

Cưng chiều ngươi không đủ | Thiên Phật Nhân

Du Nhiên Ngạo Hàn | Tử Sắc Nguyệt Linh Lung

Nam thiếp | Tử Vũ

Câu chuyện bể bơi | Tiểu Mao Mao

Thầy trò | Bạch Nhật Mộng

Tà Trần | Tàng Ảnh

Tà kiếm phụ thân | Y Y

Bất phối đích luyến nhân | Bạch Vân

Quấy rối nơi xe điện | Thái Dương Hạ Đích Yêu Nghiệt

Thích cậu | Đạo Đạo Lĩnh

Cuồng lỗ ngạo khí trang chủ | ?

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng | Phi Huyên

Phiên ngoại Nhất Võng Khuynh Tâm | Tử Lăng [ Danmei Việt ]

Bác sĩ nam khoa và tiểu bạch thụ nhà hắn | Sát Tiểu Hoàn

Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài | Từ Hoài

Chích thị nhất tràng du hí | Huỳnh Dạ

Liệp lộc | Đông Qua Vô Mao

Dực thuỷ | Mị Hồn

Thiên hạ đệ nhất | Thanh Lam

Tiếu ngạo online du [ ĐPBB đồng nhân ] | Đế Hưu

Phong tuyết dạ quy nhân | Thuỵ Giả [ Die link ]

Tranh đoạt [ Conan đồng nhân ] | Nửa chén trà xanh

Liễm Diễm | Bán Nhật Nhàn

Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi | Nam Khang

Cuộc sống hạnh phúc của Lâm tiểu ngốc và không biết xấu hổ | Đoạn Dự Phi Tường

Thái dương của ngày mai | Lâm Tử Tự

Phi Hữu | Lam Lâm

Làm bạn mà sinh [ HP đồng nhân ] | Tam Thiên Lưu Li

Phù ảnh ám hương | Thuỷ Thiên Nhất Sắc

Kiếm Ảnh Trọng Lâu | Mẫn Chúng Sinh

Song sinh ác ma [ CCP ] | Dục Hiểu

Kết tóc – Phiên ngoại + Kịch truyền thanh | Diễm Cừ

Dị thế chi thú nhân bộ lạc | Bút Doanh Doanh đích Hoa Nhi

Ái khanh, trẫm thất tình rồi | Vân Thượng Gia Tử

Thợ bánh nhà đối diện | Bunny

Một cuộc điện thoại lừa gạt | Dạ Linh

Thanh Ca chi Dận Nhưng | Thiên Khoả Thụ

Bưu tá | Phần Nghĩa Phiền

Tấm chăn của tôi bệnh rồi | Luân Hồi Đích Xoa Tử

Đèn đường trên phố | Lâm Tử Tự

Phượng tướng quân truyền | Tiểu Yêu Lạc Tử

Tuyền thiên biến | Live

Có một thằng khờ tên Khai Tâm | Bò cạp ôn nhu

Kiếp tiểu hào | Tô Biệt Tự

Tiên đạo yêu ma lục | Cẩu Oa Tử

Diễm quỷ | Công tử Hoan Hỉ

Diễm quỷ phiên ngoại chi xuân nhật du | Công tử Hoan Hỉ

Kì định kim sinh | Thuỵ Giả

Tù long xuất – Song long khiếu [ Thích Cố ] | a19871217

Hủ mộc sung đống lương | Tô Du Bính

Quỷ linh tinh quái chi đào linh | Phong Tự Nguyệt

Đảo môi tiểu bảo bối nhi | Bạc Vụ Vũ Hà

Thì thầm | A Tháp

Hoa Hoa Du Long | Tinh Bảo Nhi

Lang Vẫn | Đông Phương Kì

Thùy ngôn Vô Dụng | Hạ Chi Thanh Nguyệt

Chồng yêu | Hành tinh Elton

Nhất tiếu thiên hạ tuý | Mĩ Mĩ Chi Âm

Quân tri hiểu | Kết Kết

Đạp ca hành | Quyện Ỷ Tây Phong

Võ lâm minh tư mật ký sự + kịch truyền thanh | LZ

Không thành kế | Thái Thiếu

Lật tôi lại mau tên khốn + Kịch truyền thanh | Hủ Thi Tuyết Cơ

Nhà thiết kế và Chủ quán | Bình Quả Thụ Thụ Thụ

Mười hai tháng | Mạt Hồi

Hai tinh trùng | Nhất Oản Chúc

Vô ngữ ngôn thương | Hắc Sắc Cấm Dược

Gợn sóng | Mặc Điểm Nhi

Quân Mạc Vấn | Viên Vũ

Mỡ bụng | Mai Bát Xoa

Nhà có cún yêu | Tử Căng

Sâm yêu | Mộ Hàn

Ma đầu và Luyến đồng | Kỷ Ly Ly

Chỉ muốn em làm vợ | Hoa Giáp

Sau cơn mưa thấy cầu vòng | Dạ Vũ

Cổ tích | Thiền Dị

Ngón áp út chứng kiến | Đương Niên Thất Tịch Tiếu Khiên Ngưu

Xúc thủ sinh xuân | Đường Ny

Phong vô nhai | Hắc Sắc Cấm Dược

Bạo quân | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Minh Hà chi Cao Sí | Thiên Khoả Thụ

Đường Phong chi Thừa Kiền | Thiên Khoả Thụ

10 tuổi vs 17 tuổi | Tử Hàn

Văn công võ lược chi Nhân duyên thứ | Nhược Hề

Tôi là nhược công vậy thì sao | Hắc Ám Chi Quang

Mãi lai đích soả thê | Thiên Nhất

Nịnh thần Lăng Tiêu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Phụ dục | Hồn Minh Lệ

Võng du chi dâm đãng nhân sinh | Tự Phong

Cấm cung | Mạt Hồi

Đông Phương Bất Bại chi phi thường cố sự | A Đậu

E&C | Đồng Vi

Uyên Viễn Lưu Trường | Điệp Chi Linh

Đem tâm để lại bên cạnh ngươi

Chuyện chàng minh tinh và cậu paparazzi | Bình Quả Thụ

Thiên Mục Cùng | Live

Ai nói CV không thể cưa | Công Tử Khiếm Trừu

Là người tiếp khách qua voi chat, không phải bác sĩ tâm lý | Chu Tiểu Man

Ái khuyển | Ly Chi Nhược Tố

Một miếng là ok | Vô Ti

Mau cởi quần tôi giúp cậu thoa thuốc | Đan Sanh

Chung lý tầm tha | Lâm Tử Từ

Thư sinh và hồ ly | Lâm Tử Từ

Ma đầu phu phu | Julian

KTT Vừa may rất thích

Câu chuyện cái tờ-rym | Minh Quỷ

Thế giới cùng tôi yêu em | 河唐先生

Đại thúc đích cuộc sống nhân thê sinh hoạt | Ly Chi Nhược Tố

Khuynh thành nguyệt | Kết Kết

Mê thất tùng lâm | oQuất Tửo

Thị vệ sinh bánh bao | Côi Tự

Trầm nịch | Neleta

Ngồi trên cầu vòng | Kháo Kháo

Tình yêu bình thường của ác ma và dê con | Thính Diễm

Hacker otaku vs Tổng tài | Mỗ Hắc

Người bên gối | Khốn Ỷ Nguy Lâu

Si tâm tuyệt đối | An Ngữ Phố

Tuyển tập siêu đoản văn nhân cách hoá

Ngân tích | Bạch Vân

Bạn diễn | Thất Ưu

Võng du T bất kiến T | Mạc Tâm Thương

Võng du chi cư tâm bất lương | Vân Quá Thị Phi

Đại thúc tiến vào trò chơi | Ngư Tí

Vinh Khô hoa niên | Nhĩ Duy Hoa

Yêu em 59 giây | Vân Quá Thị Phi

15p – 6h – 7sm | Hổ Phách Trùng Tử

Tiểu tâm phiến tử | Vân Quá Thị Phi

Kẻ mù người điếc | Quỷ Thủ Thư Sinh

Bình đạm như thuỷ | Thứ Hồng

Hạnh phúc tiểu khu thất hào lâu | Lâm Tử Từ

Hàng không bán | Lam Lâm

Vô xứ khả tầm | Lam Lâm

Võng du chị bị bao dưỡng đích nhân yêu | Tiểu thấu minh minh minh minh minh

Khát khao khôn cùng | Lam Lâm

Kẹo bạc hà | Diệp Thiên Thiên Thất

Phù sinh lục ký | Nam Khang

Thay thế phẩm | Tại Tuần Nhĩ

Qua ngày | Diệp Thị

Quyển dưỡng | A Đậu

Là bác sĩ tâm lý, không phải tiếp khách ML qua voice | Chu Tiểu Man

Trọng sinh chi Đích Tử | Vân Quá Thị Phi

Quỷ huynh | Tạm Đao Gia Môn

Uy, trứ tiềm ba | Ngã đích tiểu Q

Tắm cho đại ca | Kim Thành Nam Sủng

Thời thượng tiên sinh | Ngữ Tiếu Lan San

Không phải chúng ta chia tay rồi sao | Cà rốt thẹn thùng

Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè | Kiều Tu Hồ La Bặc

Quấn riết vào nhau | Nam Chi

Sống sót | Quỷ Sửu

Yêu thương tựa không khí | Điệp Chi Linh

Bạn trai ta là quái vật | Nguyệt Hạ Kim Hồ

Cao thủ không cô đơn | 隐匿阑珊

30 ngày làm gay | Lâm Tri Lạc

Tương luyến chi lang | Nhạc Nhạc Miêu

U linh tửu điếm | Tô Du Bính

Câu chuyện về không được tự nhiên thụ và ít lời công | Môi Cầu Hoàn Tử

Số 111 đường Tử Đằng | Tịch Tĩnh Thanh Hòa

U linh giới | Tô Du Bính

U linh Boss | Tô Du Bính

Nước rơi tí tách | Phong Khởi Liên Y

Yêu thượng đối thủ một mất một còn | Sung Tùng

Chờ anh nhìn lên | Dịch Tu La

Bé thỏ trắng nhà thấy giáo Lục | Phù Phong Lưu Ly

Chức nghiệp thế thân | Thuỷ Thiên Thừa

Trứng ốp tiêu sái | Bạch Hồng Minh Nguyệt

Giang hồ biến địa thị kì ba | Ngữ Tiếu Lan San

Dụ tội | Mặc Kỳ Lân

Mạc hậu | Phong Xuy Tiễn Vũ

Mại nhục | Nhậm Chi

Ta lại có tình đầu rồi | Sùng Dục

Ngôi nhà ma ám | 長霧

Tiên Mãn Cung đường | Lục Dã Thiên Hạc

Phòng 401 chung cư số 35 | Toái Toái Cửu Thập Tam

Tê tức chi lục | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Hoàng thượng biệt nháo | Lục Dã Thiên Hạc

Quân vi hạ | Lạc Dã Thiên Hạc

2013 | Phi Thiên Dạ Tường

No9 | Live

Nói với tên Google hỗn đản kia… Lão tử rất thích hắn a! | Tuyết Nê Thoa Y

Kinh thuế | Cuồng Thượng Gia Cuồng

Quỷ sách | Dữ quỷ vi thê | Quyển 123

Con cá kia thật béo | Lạp Đèn Một Hữu Thằng

Tử bất ngữ quái lực loạn thần| Miêu Oa

Thân Biên | Miêu Oa

Mạo hợp thần ly | Khốn Ỷ Nguy Lâu

Kính gửi ngài kim chủ sâu không lường được | Yên Tử

nhà minh chủ ngày đêm bị trộm viếng thăm | Nhất Chích Đại Nhân

Tự lang | Cuồng Thượng Gia Cuồng

Nam thê của tể tướng | Mạc Tà

Kính gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu | Yên Tử

Tây hồ nhị nhân chuyển | Tang Phi Ngư

MB giá rẻ | Hồ Ly Thọ Ti

Viên tiên sinh luôn không vui | Từ Từ Đồ Chi

Thế gian đẹp nhất trong làn gió | Nhan Lương Vũ

Thiên đình ấu nhi viên | Lục Dã Thiên Hạc

Lưu quỷ | Tô Du Bính

Hai đứa trẻ vô tư | Thiên Kim Bất Mại

Dáng vẻ anh thích em đều có | Từ Từ Đồ Chi

Hà Tất | Tiểu Nhất Tả

Nam bảo mẫu đến từ thành phố | Gia Ngữ

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to | Thanh Sắc Đích Quang

Cương thi vương gia | Thi Hoa La Phạm

Tượng Tâm | Mao Hậu

Dạy Lão Đông Y Sử Dụng Biểu Cảm | Ái Liên Thuyết

Chúng ta chia tay đi | Xà Hạt Điểm Điểm

Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Si hán nhật thường | Phỉ Thành Chương

Love You Again | Nhất khỏa cần lao đích ma cô

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc | Tha Tại Thiêu

Sói đi thành đôi | Vu Triết

Mang theo linh truyền xuyên thành nông dân | Xuân Chí Thì Hoà

Thiên hoàng quý trụ | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chúng mình đều là bé ngoan | Yến Khôi

Ông xã tôi thay lòng đổi dạ rồi! | Mộc Hề Nương

Âm thân | Thảo bản tinh hoa

Bốn đứa cùng phòng hết ba đứa GAY| Trường An Cửu Châu

Đường cũ ngắm hoàng hôn| Bắc Nam

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy | Đào Chi Yêu

Tường Vây Người | 2 tế bào ung thư

Tán đổ ảnh đế | Ý Nhân Trà

Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế Từ Từ Đồ Chi

Chân thành thâm tình | Toan Thái Đoàn Tử

Hàng xóm nhỏ | Trừ Đồ

Sương chiều não nề | Viburnum

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở| Lữ Thiên Dật

Ma đạo tổ sư | Mặc Hương Đồng Xú

Kim Chủ Không Yêu Tôi Chút Nào| Nhất Trích Đại Nhạn

Tần gia phụ tử | Tạm Đao Gia Môn

Tiểu Phì Thu Chủ luôn muốn ăn ta | Nhu Nhu A

Yêu đội | Sơ Hoà

Ánh trăng trong lòng hắn | Sơ Hoà

Cua lại chồng cũ | …

Mùi hương | Công Tử Ưu

Thật ra tôi là Bạch Liên Hoa | Bút Tích

Cậu trợ lý nhỏ | Lữ Thiên Dật

Chốn Thê Mỹ | Xuân Nhật Phụ Huyên

Thuốc giải | Vu Triết

Môi súng | Kim Lăng Thập Tứ Sai

Khó được kẻ có tiền | Mạc Tâm Thương

Che đậy | Kim Cương Quyển

Minh Nhật Tinh Trình | Kim Cương Quyển

Ma tôn cũng muốn biết | Thanh Sắc Vũ Dực

Thừa nóng mà ăn | Thương Bạch Bần Huyết

Tay Chơi | Trì Đại Tối Cường

Trao quyền duy nhất | Diễm Cừ

Vân Trung Quang | Phương Truật

Phi âu bất hạ | Hồi Nam Tước

Phố phường | Lưu Thuỷ Thuỷ

Trọng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập | Nam Qua Lão Yêu

Bệ hạ vạn an | Quyết Tuyệt

Lúc làm tình chúng ta suy nghĩ điều gì | Trường Thất

Đại lộ hoàng hôn | Tạp Bỉ Khâu

Người yêu xinh đẹp | Tạp Bỉ Khâu

Kịch bản không phải như vậy | Tử Vũ Nguyệt Diên

Vụ bê bối khờ dại | Tạp Bỉ Khâu

Thế tử Hàn Tư Ân | Thời Bất Đãi Ngã

Nhiệt độ xã giao | Tạp Bỉ Khâu

Bạn trai tôi là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi! | Sơn u Quân

Tâm du thán hoả xuân | Trì Đại Tối Cường

Chân tâm thác phó | Trì Đại Tối Cường

Thầm mến | Trì Đại Tối Cường

Ngôi nhà quỷ quái | Sương Chi Tê Nguyệt

Đảo Thanh Mai | Hồi Nam Tước

Ảnh đế | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Hot search dự định | Kháo Kháo

 

 

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s